Logo Gmina Stoczek Łukowski

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2464
W sumie: 99577

Pytania do wójta Wypełnij Odpowiedzi

Żeby je zadać, nie musisz już przychodzić do Urzędu. Nie musisz nawet ruszać się z domu. Wójt za pośrednictwem naszej witryny będzie odpowiadał na Państwa pytania.

Informujemy, iż kierownik jednostki odpowiada na pytania raz w miesiącu oraz zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na te pytania, które są istotne i pożyteczne z punktu widzenia prowadzonej polityki informacyjnej gminy.
Do informacji mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002
O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002r., poz. 1204)

Odpowiedzi

2019-02-27 09:23:27 Artur artur@wp.pl Witam, mam pytanie. Jakiego rodzaje sciekow z ubojni mozna przeznaczyć na pole? Mozna by poprosic Pana o kontrolę czy legalnie wylewane sa scieki wlasnie z ubojni. Pola przy drodze \"Turzeckiej\" ciągle sa zalewane ściekami. Znajduja sie tam odpady zwierzece, odpady miesne, krew zwierzęca. Bardzo prosze o zainteresowanie sie sprawą i interwencję kontrolna w celu sprawdzenia zgodosci z polskim prawem. Bacznie bede przygladam sie tej sprawie i licze na szybka odpowiedz i interwencję. Pozdrawiam serdecznie.
Szanowny Panie,
odpowiadając na Pana pytanie w sprawie zagospodarowywania odpadów przemysłowych przez Zakład MIĘS-POL w Starych Kobiałkach informuję, że zakład ten posiada zezwolenie Starosty Łukowskiego na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji (ubojni), które określa sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów.

Zezwolenie to daje przedsiębiorcy możliwość rolniczego wykorzystania odpadu o kodzie 020106 (odchody zwierzęce) na polach własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykorzystania nawozów naturalnych oraz przy spełnieniu wymogów weterynaryjnych określonych dla nawozów naturalnych.

Odpady takie jak krew, odpadowa tkanka zwierzęca powinny być przekazywane przez przedsiębiorcę uprawnionym odbiorcom, celem zagospodarowania.

Nadzór nad działalnością przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska sprawuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie oraz organ, który wydał zezwolenie na wytwarzanie odpadów, czyli Starosta Łukowski.
2019-01-20 17:47:17 Jacek jacekorg67@gmail.com Szanowny Panie Wójcie\r\nKilka lat temu próbowałem zwrócić Pana uwagę, że w historii poszczególnych miejscowości gminy Stoczek Łukowski jest błędny wpis w ostatnim zdaniu dotyczącym wsi Szyszki.u schyłku XIX wieku wieś nie mogła mieć tylko 120 mórg ziemi.podpieral się Pan jakąś fachową literaturą twierdząc.ze tylko z tego możemy czerpać dane . otóż w słowniku geograficznym królestwa polskiego z 1892 roku na stronie 129 jasno jest napisane, że Szyszki miały 1220 mórg ziemi.prosze o sprostowanie . pozdrawiam Jacek
Witam

Zgadzam się z Pana informacjami. Sprawę przekażę do sprawdzenia i sprostowania osobie odpowiedzialnej za te sprawy.
Być może wkradł się błąd redakcyjny między 120 i 1220 mórg.

Pozdrawiam
2019-01-20 20:54:09 Tadeusz dzaremba167@gmail.com Witam Panie Wójcie.\r\nChciałbym zapytać czy we wsi Wiśniówka jest przewidziany internet światłowodowy. ? bardzo byłbym zainteresowany ty rozwiązaniem, i myśle ,że nie jestem jedyny w miejscowości który chciałby mieć taki internet. \r\nPozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź.
Witam

Inwestycje związane z Internetem i infrastrukturą - światłowód nie są prowadzone przez Gminę. Tym zajmują się podmioty prywatne lub publiczne na poziomie województwa lub rządowe.
Na działalność podmiotów prywatnych nie mamy wpływu.
Natomiast z ostatnich informacji wiem, że została podpisana umowa z firmą dotycząca projektu Ostatnia mila, która mówi że w ciągu trzech lat firma zapewni możliwość przyłączenia się do Internetu poprzez rozprowadzony światłowód.
O szczegółach będziemy informować na bieżąco.
2019-01-20 21:01:22 Ania aniaankaaaa@wp.pl Witam.\r\nPanie Wójcie. \r\nCzy nie można byloby zorganizować wyboru sołtysa w sobotę np 19.01.2019? Chodzi o wieś Szyszki. Myślę, że zaprezentowany na stronie termin uniemożliwi udział w głosowaniu większości mieszkańcom.
Witam

Niestety Pani prośba nie jest możliwa do zrealizowania.

Takie wnioski należy zgłaszać wcześniej do radnego, sołtysa lub bezpośrednio do urzędu gminy. Wówczas można rozpatrzyć i dostosować termin najbardziej dogodny dla większości mieszkańców.
Sama Pani zapewne rozumie i wie, że nigdy nie da się tak zrobić żeby WSZYSTKIM zainteresowanym pasowało i odpowiadało.

Pozdrawiam i zapraszam na zebranie
2018-12-04 15:34:30 jacek bercik951@wp.pl Witam \r\nPanie wójcie moje pytanie dotyczy świetlicy w Starym Jamielniku .Obiecywał Pan już w 2017 roku wylanie fundamentów .\r\nJest prawie rok 2019 a TU NIC A NIC SIE NIE DZIEJE ?\r\nCzyja to wina mieszkanców ? radnego ?\r\nCzy może sprawa poszła w drugi plan ?
Witam Pana

Zapewniam, że sprawa budowy świetlicy w Starym Jamielniku nie poszła na drugi plan.
Gmina posiada projekt budowy i pozwolenie na budowę.
Mieszkańcy Starego Jamielnika na zebraniu, na początku roku 2018 ustalili, że fundusz sołecki zostanie przekazany do Aleksandrówki na dokończenie budowy i oddanie do użytku świetlicy w tej miejscowości.
W 2019 Aleksandrówka zwróci środki finansowe.
Budowa świetlicy w Starym Jamielniku rozpocznie się w 2019 r.
Zapewniam Pana o tym.
2018-12-04 08:07:16 Marcin mach700@gazeta.pl Dzień dobry,\r\nGratuluję Panu ponownego wyboru na urząd wójta. W nawiązaniu do tego faktu chciałbym jednocześnie skierować pytanie o bardzo istotną dla wielu mieszkańców kwestię. Otóż nasza gmina, jak wszyscy wiedzą jest typowo wiejska. Nie ma u nas wielkich fabryk, przemysłu, turystyki, jest za to produkcja rolna. Ufam, że jako wójt gminy typowo wiejskiej problemy tejże właśnie wiejskiej społeczności są Panu najbliższe. W związku z tym pytanie: co z melioracją pól w naszej gminie? Kończy się druga dekada 21 wieku, a w wielu wioskach naszej gminy melioracji jak nie było, tak nie ma. W dzisiejszych czasach rolnik dalej musi ręcznie przekopywać rowki odwadniające żeby na wiosnę wjechać w pole ze sprzętem. Czy wiejska gmina nie jest w stanie przez tyle lat poradzić sobie z tym podstawowym i wieloletnim problemem ludzi wsi?
Witam
Bardzo serdecznie dziękuję za gratulacje.

Problemy melioracji wodnych w naszej gminie są mi bardzo dobrze znane. Kwestie z tym związane były wielokrotnie omawiane na zebraniach wiejskich w różnych miejscowościach. Największe problemy są we wsiach nieobjętych funkcjonowaniem spółki wodnej. Niestety czasami są to miejscowości, gdzie sami właściciele gruntów rolnych zdecydowali o wystąpieniu ze spółki wodnej. Pod względem prawnym, najważniejszą ustawą regulującą przepisy w tym zakresie jest ustawa z 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz.U.2017.1566 ze zm.).

Poniżej cytuję kilka najważniejszych przepisów z ustawy Prawo Wodne, dot. melioracji:
Art. 197 [Urządzenia melioracji wodnych]
1. Urządzeniami melioracji wodnych są:
1)rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,
2)drenowania,
3)rurociągi,
4)stacje pomp służące wyłącznie do celów rolniczych,
5)ziemne stawy rybne,
6)groble na obszarach nawadnianych,
7)systemy nawodnień grawitacyjnych,
8)systemy nawodnień ciśnieniowych
- jeżeli służą celom, o których mowa w art. 195.
2. Przepisy dotyczące urządzeń melioracji wodnych stosuje się odpowiednio do:
1)budowli wstrzymujących erozję wodną;
2)dróg dojazdowych niezbędnych do użytkowania obszarów zmeliorowanych;
3)fitomelioracji oraz agromelioracji;
4)systemów przeciwerozyjnych;
5)zagospodarowania zmeliorowanych trwałych łąk lub pastwisk;
6)zagospodarowania nieużytków przeznaczonych na trwałe łąki lub pastwiska.
Art. 199. [Koszt wykonywania urządzeń melioracji wodnych i innych urządzeń służących celom melioracji wodnych]
1. Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów.
2. Urządzenia melioracji wodnych mogą być wykonywane na koszt Skarbu Państwa, w tym przy udziale środków, o których mowa w ust. 3, za zwrotem, w formie opłaty melioracyjnej, części kosztów przez właścicieli gruntów, na które te urządzenia wywierają korzystny wpływ, zwanych dalej "zainteresowanymi właścicielami gruntów".
3. Urządzenia wodne inne niż urządzenia melioracji wodnych, służące celom, o których mowa w art. 195, mogą być wykonywane na koszt osób prawnych lub osób fizycznych, a także współfinansowane z:
1)publicznych środków wspólnotowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448 i 1856, z 2015 r. poz. 1240, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 1566);
2)innych środków publicznych, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) oraz w przepisach ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475).
4. Rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 2, dokonuje, w drodze decyzji, właściwy organ Wód Polskich w uzgodnieniu z właściwym wojewodą, na wniosek zainteresowanych właścicieli gruntów.
5. W przypadku wykonywania urządzeń melioracji wodnych w trybie, o którym mowa w ust. 2, są wymagane wnioski zainteresowanych właścicieli gruntów, których grunty stanowią co najmniej 75% powierzchni gruntów planowanych do zmeliorowania.
6. Zainteresowany właściciel gruntów jest obowiązany umożliwić wejście na grunt oraz do obiektów budowlanych w celu zaprojektowania i wykonania urządzeń melioracji wodnych.
Art. 205. [Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych]
Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

2018-12-04 08:24:18 Krystian krystian12b@wp.pl Witam. Na wstępie Chciałbym pogratulować Panu pozostania na stanowisku Wójta Naszej gminy. A teraz chciałbym zadać pytanie dotyczące ZANIEDBANEGO stawu w Jagodnym. Czy w najbliższym czasie planuje Pan przeznaczyć pieniążki na odnowę tego stawu? Jeżeli tak to czy mogły Pan powiedzieć kiedy mogłoby to mieć miejsce? Za jaki okres czasu? Pozdrawiam. Miłego dnia.
Witam
Bardzo serdecznie dziękuję za gratulacje.


O tych sprawach będzie rozmawiać z mieszkańcami naszej gminy na zebraniach wiejskich w każdym sołectwie. Zebrania takie odbywają się już od kilku lat na początku każdego roku.
Także w przyszłym roku planuję organizację takich spotkań i na nich omówione zostaną poruszane przez Pana sprawy.

Pozdrawiam
2018-11-12 16:14:37 Jolanta jolanta23@gmail.com Witam,\r\nCzy jest szansa założenia lampy przy przystanku Nowa prawda w stronę Kienkówki ? W okresie jesienno zimowym podczas dojścia na przystanek do autobusu jest bardzo ciemno i niebezpiecznie, dodatkowo kierowcy autobusów mają problem z zatrzymaniem się na przystanku gdyż nie widać czy ktoś na nim stoi.
Witam

Sprawę przekażę do odpowiedniego wydziału w celu przeanalizowania możliwości prawnych zrealizowania Pani wniosku.
2018-11-12 16:25:38 małgorzata mobi6633@wp.pl Mam działke budowlaną zalesioną- czy mogę wyciąć wszystkie drzewa na niej ? czy muszę mieć pozwolenie? czy wycinając jedno drzewo muszę posadzić wzamian dwa?
Witam

Musi Pani sprecyzować, jaki klasoużytek gruntu jest na tej działce, lub części działki, z której zamierza Pani usunąć drzewa. Jeżeli działka lub jej część, z której zamierza Pani usunąć drzewa, oznaczona jest jako las (Ls), to organem właściwym do wydania pozwolenia na usunięcie drzew jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków w Ławkach. Jeśli działka nie jest oznaczona w ewidencji gruntów jako las, to organem jest Wójt Gminy.

O tym, czy musi mieć Pani pozwolenie na usunięcie drzew, czy będzie mogła Pani usunąć wszystkie drzewa, czy też ich część, oraz czy będzie Pani musiała wykonać nasadzenia zastępcze, zadecyduje organ w postępowaniu administracyjnym, wszczętym na podstawie stosownego wniosku lub zgłoszenia. Nie jest możliwa jednoznaczna odpowiedź na zadane pytania, gdyż nie posiadam danych niezbędnych do jej sprecyzowania.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, regulującą zasady usuwania drzew na gruntach innych niż leśne, zasady usuwania drzew są różne dla osób fizycznych, osób fizycznych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, firm. Różne są również zasady usuwania drzew pod względem
gatunków, rodzaju terenu na którym rosną.

Stąd proszę o kontakt z Urzędem Gminy w Stoczku Łukowskim. Osobą, która zajmuje się zagadnieniami usuwania drzew na terenie Gminy Stoczek Łukowski jest Marcin Sałasiński - tel. 25 797 01 82 w. 30., e-mail: marcin.s@stoczeklukowski.pl
2018-11-12 16:16:48 Artur konieczny art.kon@o2.pl Witam, mam pytanie, mianowicie czy z polskimi przepisami prawa mozemy nieczystosci komunalne użyć do nawozenia pola, prosto mowiac czy mozna wylewac szambo na pole? I drugie pytanie dotycZące podobnej sprawy, czy nieczystosci z jednej ubojni w naszej gminie mozna wywozic na pole, zaznaczajaj ze jest to szambo, odpadki zwierzece, krew zwierzęca i obornik. Bardzo prosze o odpowiedz w miare. Serdecznie pozdrawiam. I czekam na odpowiedz
Witam

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ścieki komunalne nie mogą być wylewane na pole. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że ścieki należy gromadzić w zbiornikach bezodpływowych i pozbywać się ich w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stoczek Łukowski zgromadzone w zbiornikach bezodpływowych ścieki komunalne powinny być przekazywane do odbioru uprawnionemu podmiotowi przynajmniej 1 raz na kwartał.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) przewiduje możliwość wprowadzania ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, po ich uprzednim podczyszczeniu do odpowiedniego stanu.

Wskaźniki jakie muszą spełniać takie ścieki określa § 15 pkt. 5 cyt. rozporządzenia.

Wylewanie ścieków bezpośrednio ze zbiorników bezodpływowych na pole jest zabronione.
Zakłady przemysłowe (ubojnie) mogą pewne rodzaje ścieków przeznaczać do rolniczego wykorzystania w oparciu o zezwolenie wydane przez starostę. Starosta sprawuje nadzór nad zagospodarowaniem ścieków zgodnie z zewoleniem.
2018-03-07 13:20:24 Marzena marzena.piotrowicz28@interia.eu Szanowny Panie Wójcie mam pytanie czy wiadomo Panu coś na temat tego co dzieje się z budynkami po byłej firmie amis . Czy to prawda że wykupiła je jakaś firma czy też wynajeła pod jakąś działalność . Jeśli tak to jaka jeśli można wiedzieć czy coś tam powstanie dające zatrudnienie.
Oferta pracy w Jedlance i informacje znajdują się na naszej stronie internetowej:
http://www.stoczeklukowski.pl/news,723,oferta-pracy-w-jedlance.html
2018-03-07 13:22:59 ania edytka_ks67@wp.pl Dzień dobry,\r\nchcę zapytać o kwestię instalacji kolektorów słonecznych na terenie naszej gminy z 2016 r. Były składane wnioski, dokonałam opłaty za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tej instalacji w kwocie 300 zł na rachunek naszej gminy, była u mnie w domu \"Pani\", która dokonała oględzin czy w danym budynku taką instalację da się przeprowadzić (nowy dom - stwierdziła, że tak - jak najbardziej), no i .....CISZA... Co dalej w tej sprawie?

Witam

Inwestycja będzie realizowana.
Nasz wniosek otrzymał dofinansowanie i czekamy na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.
2018-03-07 13:29:06 Marek marek.j46@wp.pl Witam!na jakim etapie jest projekt instalacji solarów w naszej gminie?
Witam

Inwestycja montażu solarów będzie realizowana.
Nasz wniosek otrzymał dofinansowanie i czekamy na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.
2018-03-07 13:37:49 kamil kamil@o2.pl Witam. Czy w naszej gminie w roku 2018 będą zbierane odpady wielkogabarytowe? W zakładce są tylko podane dnie kiedy sa zbierane odpady zmieszane i segregowane...
Witam!

Informacje o terminach zostaną podane na naszej stronie internetowej.
Proszę śledzić.

Odpady takie można w każdej chwili dostarczyć do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stoczku Łukowskim, Stare Kobiałki 107A.
2018-03-07 13:39:44 TOLEK TOLEK@WP.PL czuje sie niedoinformowany co do budowy lini wysokiego napiecia,gdzie można łatwo poznać planowaną trasę przebiegu i czy i kiedy rozpoczną się prace.
Witam

Informacje o budowie linii 400 kV znajdują się na naszej stronie internetowej:
http://www.stoczeklukowski.pl/news,706,informacja-o-budowie-linii-400-kv.html
2018-03-07 12:36:17 Krzysiek Admin@wp.pl Szanowny Panie Wojcie \r\n Planuje podwyższyć sobie działkę a następnie ja utwardzic.Co na to gmina?czy muszę sobie studzienki porobić?żeby sąsiadów nie zalewalo
Z treści zapytania nie wynika jaka to nieruchomość. Jeśli podwyższanie działki jest związane z budową budynku na podstawie ważnego pozwolenia na budowę – Projekt Budowlany na podstawie którego pozwolenie zostało wydane określa rzędne terenu istniejące i projektowane oraz zakres utwardzenia.
Ponadto, poruszoną kwestię regulują następujące przepisy:

USTAWA
z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne

Art. 234. [Zakaz zmiany stanu wody i odprowadzania wody]
1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
1)zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
2)odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.
2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.
4. Nakaz, o którym mowa w ust. 3, nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, jeżeli są wymagane.
5. Postępowania w sprawie decyzji, o której mowa w ust. 3, nie wszczyna się, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie
28. [Zapewnienie kanalizacji]
1. Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
2. 20 W przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.
§ 29. [Zakaz zmiany naturalnego spływu wód]Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.

2018-03-07 12:37:05 Krzysiek Admin@wp.pl Witam Panie Wojcie \r\n\r\n Planuje podwyższenie działki ponieważ zakładam firmę budowlana na terenie gminy.W związku z tym czy mogę swoją dzialke podwyzszyc? Sąsiedzi są niezadowoleni twierdzą że woda będzie splywac na ich działki rolne. Co na to gmina?Dziękuję za odpowiedź i życzę wszystkiego dobrego\r\n
Z treści zapytania nie wynika jaka to nieruchomość. Jeśli podwyższanie działki jest związane z budową budynku na podstawie ważnego pozwolenia na budowę – Projekt Budowlany na podstawie którego pozwolenie zostało wydane określa rzędne terenu istniejące i projektowane oraz zakres utwardzenia.
Ponadto, poruszoną kwestię regulują następujące przepisy:
USTAWA
z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne

Art. 234. [Zakaz zmiany stanu wody i odprowadzania wody]
1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
1)zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
2)odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.
2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.
4. Nakaz, o którym mowa w ust. 3, nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, jeżeli są wymagane.
5. Postępowania w sprawie decyzji, o której mowa w ust. 3, nie wszczyna się, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie
28. [Zapewnienie kanalizacji]
1. Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
2. 20 W przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.
§ 29. [Zakaz zmiany naturalnego spływu wód]Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.

2017-12-08 08:41:38 Mateo24 Mateusz24@wp.pl Witam. Chcialem zapytac jak mozna dojsc do przystanku skoro po jednej i drugiej stronie jest row. Chodzi o przystanek w Starych Kobialkach z ktorego dojezdzaja dzieci do szkoly.dlaczego Policja ma prawo wypisac mandat za przechodzenie w miejscu niewlasciwym skoro nie ma dojscia bo z jednej i drugiejdrugiej znajduje sie row. Komu te pasy służą. Wielokrotnie zglaszalismy panstwu prosbe o interwencjie. I dlaczego wogole ten przystanek stoi w strefie zagrozenia? Dlaczego nie jest wyznaczona strefa zatrzymania autobusow? Zglaszalismy wielokrotnie ale moze telewizjia szybciej sobie z tym poradzi niz urzednicy ktorzy maja prosby mieszkancow za nic. Bardzo prosimy o interwencjie zgloszenie odpowiednim sluzbom bo nie do pomyslenia jest zeby pasy nie mialy dojscia juz kilka lat.
Droga w Starych Kobiałkach jest drogą krajową, której zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Lublinie, która to podlega bezpośrednio administracji rządowej. Gmina od kilkunastu lat prosi, wysyła pisma, prowadzi rozmowy dotyczące modernizacji tej drogi, budowy chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych itd. w celu poprawy bezpieczeństwa. Mało tego proponujemy współfinansowanie ewentualnie prowadzonych prac. Niestety do tej pory nie spotkało się to z pozytywnym oddźwiękiem. Gmina natomiast nie może sama zająć pasa drogi i wykonywać modernizacji bez zgody właściciela.

Do Urzędu Gminy wpływa bardzo dużo skarg, pism, wniosków, podobnych do tego dotyczących tej drogi, wszystkie jak i Pański zostają przekazywane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Lublinie, jak również do parlamentarzystów z naszego regionu z prośbą o poruszenie i zajęcie się tą sprawą np. w sejmie.
2017-09-18 10:18:49 Admin Admin@wp.pl Pytanie w sprawie latarni we wsi Toczyska
Witam

Sprawę nie działającego oświetlenia w Toczyskach zgłoszę osobie odpowiedzialnej za monitorowanie i naprawy oświetlenia na terenie gminy.

Pozdrawiam
2017-09-18 10:20:45 Monika monika.cichecka@onet.pl Szanowny Panie Wójcie zwracam się do Pana z prośbą o powtórny remont drogi w Nowych Kobiałkach w kierunku mieszkańców Cicheckich,Kosmowskich....,obiecał Pan że droga będzie co roku remontowana,miała być wysypana tłuczniem a tu nic,proszę o interwencje w tej sprawie.
Witam

W tym roku zostanie również wyremontowana.
2017-09-18 10:26:17 aaa admin@wp.pl Witam kiedy przewidziane są wybory sołtysa wsi Jamielnik Kolonia?
Witam

Zebranie z mieszkańcami we wsi Jamielnik Kolonia zaplanowane jest na 29 września 2017 o godzinie 17.30.
O ewentualnych zmianach poinformujemy na stronie gminy.
2017-09-07 14:22:37 aga Admin@wp.pl Panie Wójcie czy nowe wiaty przystankowe PKS przy trasie łuków -Stoczek łukowski we wsi Jamielnik Kolonia doczekają się wyłożenia kostką jak przystanek Jamielnik kolonia przy drodze jadąc do szyszek? Czy to tylko zdjęcie pokazowe na stronie gminy jak pięknie wyglądają wiaty po remoncie? A przy trasie głównej w tejże samej wsi stoi się pod wiatą po kolana w trawie w rosie jak pada deszcz to i błoto jest.
Witam

Opisywane wiaty znajdują się przy drodze krajowej, której zarządcą jest GDDKiA w Lublinie i wszystkie prace wykonywane przy tej drodze wymagają zgody jej zarządcy.
W momencie kiedy taką zgodę uzyskamy ułożymy kostkę przy wiatach przystankowych. Będą wyglądały jak te pokazywane na zdjęciach na stronie gminy
2017-09-07 13:37:03 Ewa szugop@wp.pl Mam pytanie dotyczące chodnika na Wolce Poznanskiej .Przede wszystkim kiedy powstanie i dokąd ?
Witam
Żadne decyzje w w sprawie chodnika w Wólce Poznańskiej jeszcze nie zapadły.
Droga ta jest drogą powiatową i decyzje podejmowane są przez powiat łukowski.
Przez Wólkę Poznańską nie przebiega droga gminna, więc Gmina nie może decydować o budowie chodnika.
2017-09-07 13:42:03 Paweł pawel.123456@o2.pl Mam prośbę czy mógłby Pan Wójt poprosić zarządce drogi Zabiele - Stoczek Łukowski chodzi mi o wyjazd z Zabiela do Stoczka Łukowskiego zakręt jest niebezpieczny wyjeżdżając z Zabiela i chcąc skrecić w lewo na stoczek jest niebezpiecznie. Powinno na przeciwko stać lustro . Ponadto już było kilka wypadków na tym skrzyżowaniu. Ponadto jadąc drogą z Zabiela do Stoczka na zakręcie po prawej stronie stoi drzewo które ma pień pusty w środku - zagraża bezpieczeństwu. Dziękuje za pomoc.
Witam

Sprawa oczywiście zostanie przekazana zarządcy drogi czyli Powiatowi Łukowskiemu z prośbą o jej pozytywne załatwienie.
To Powiat Łukowski odpowiada za ten odcinek drogi.
2017-09-07 13:39:15 Robert lasocki.roert@gmail.com Witam, jakie zostały poczynione kroki w kierunku powstania drogi od ul.rpk8pn Nowoprojektowanej do ul. asfaltowej Stoczek łukowski - Wólka Różańska?
Witam
Gmina nie posiada własności gruntów przeznaczonych pod budowę drogi.
Sprawa jest zawieszona.
2017-09-01 07:54:29 Marek maretzky23@orange.pl Witam\r\nCzy gmina planuje akcje finansowania usuwania azbestu z dachow w roku 2018?\r\nProsze o podanie warunkow.\r\nDziekuje\r\nPozdrawiam\r\nMarek Piskorz\r\n
Witam

Tak, gmina planuje na przyszły rok usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości osób fizycznych, pod warunkiem że otrzyma dotację na ten cel ze środków zewnętrznych.

W zależności od źródła finansowania (środki WFOŚiGW lub środki unijne) warunki mogą być różne. Dotychczas polegało to na tym, że podmiot wyłoniony w drodze przetargu bezpłatnie dokonywał demontażu i odbioru pokryć dachowych zawierających azbest z terenu nieruchomości, których właściciele złożyli w tej sprawie wniosek do Urzędu Gminy.

Nie dofinansowano nowych pokryć dachowych.

O terminie naboru wniosków oraz zasadach informujemy przez sołtysów oraz na stronie gminy. Aby łatwiej dotrzeć z informacją o naborze wniosków do osób zainteresowanych odbiorem azbestu, w pok. 108 prowadzone są zapisy w tej sprawie.
2017-09-01 07:55:53 Mateusz mato24@wp.pl Witam serdecznie. Chciałem zgłosić pewna rzecz. W miejscowości Stare Kobialki na wysokości posiadłości nr. 70 znajdują sie dwie stare zniszczone chore lipy. Jedno od strony chodnika drugie praktycznie po przeciwnej stronie. Jedno z nich jest rozszczepane od góry zaś drugie ma wypruchnialy środek od samej góry. Stwarzają zagrożenie dla kierowców zaś jak przechodniów. Zwłaszcza podczas takich anomali pogodowych. Prosze o zgłoszeniem odpowiednim sluzbom o usunięcie drzewa. Lepiej zapobiegać takim sytuacjom zanim bedzie za pozno.
Witam

Sprawa została przekazana odpowiednim służbom.
2017-05-09 20:05:37 UŻYTKOWNIK user.ja@o2.pl Witam .\r\nNiedawno był pan w szkole w Jedlance .\r\nPo tym spotkaniu chodzą słuchy o budowie boiska do siatkówki plażowej .Chcę się dowiedzieć czy to prawda a jeśli tak to kiedy projekt zostanie zrealizowany .
Witam

Decyzja w sprawie budowy została podjęta i wkrótce boisko do siatkówki plażowej zostanie wybudowane na terenie szkolnym.
2017-05-09 20:04:06 Marcin marcinsm@hotmail.com Dzień dobry.\r\nNa kiedy przewiduje Pan spotkania z mieszkańcami ws budowy nowej linii elektroenergetycznej 400kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami? Trasa linii została już wstępnie wytyczona, odbyło się również spotkanie przedstawicieli PSE z przedstawicielami Gminy. Proszę o przedstawienie informacji ze spotkania.\r\nDziękuje i pozdrawiam.
Witam

Odbyło się spotkanie z radnymi.
Kolejne spotkania będą odbywać się z mieszkańcami poszczególnych miejscowości i o tych spotkaniach będziemy informować na bieżąco.
2017-04-03 22:29:31 Anna typowa_kowalska@wp.pl Witam Panie Wójcie, \r\ngratuluję udziału w konkursie- to świetna opcja na reklamę naszej Gminy.\r\nMoje pytanie dotyczy drogi gminnej,a mianowicie- kto odpowiada za \"posprzątanie\" piachu oraz błota na trasie Stoczek Łukowski- Ja mielne.\r\nDroga jest bardzo często uczęszczana, a znajdujące się przy niej 2 żwirownie nie dość że niszczą ją, to dodatkowo nie mają ochoty posprzątać piachu oraz niebezpiecznego błota które tworzy się gdy tylko popada deszcz.\r\n\r\nCzy jest Pan w stanie coś z tym zrobić?\r\nPozdrawiam
Witam Panią

Dziękuję za gratulacje, jest to niewątpliwie duża reklama i promocja naszej gminy - z tego jestem bardzo dumny, sam udział w konkursie, co już niejednokrotnie podkreślałem jest sukcesem nie moim, ale wszystkich mieszkańców i i ich przedstawicieli w Radzie Gminy oraz pracowników urzędu.

Jeśli chodzi o Pani pytanie, to droga Stoczek Łukowski - Jamielne jest własnością Powiatu Łukowskiego, a jej zarządcą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie.

Ja ze swej strony mogę zapewnić, że podejmę stosowne działania i przekażę uwagi zarówno do zarządcy drogi jak i właścicieli żwirowni zlokalizowanych przy niej o zwrócenie uwagi na porządek na tej drodze.

Pozdrawiam.
2017-03-23 21:50:13 Admin admin@wp.pl Witam na jakim etapie jest sprawa dotycząca solarów w naszej gminie?
Witam
14 czerwca 2016 roku Gmina Stoczek Łukowski złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego wniosek o dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek obejmuje montaż instalacji solarnych dla 273 budynków mieszkalnych, których właściciele zawarli z gminą umowę o wspólnej realizacji przedsięwzięcia. 9 stycznia 2017 roku otrzymaliśmy informację o pozytywnej ocenie wniosku, który otrzymał 92,5 pkt (na 100 możliwych) i został sklasyfikowany na 172 pozycji. Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych na dzisiaj do dofinansowania skierowane zostały wnioski do 136 pozycji. Z informacji uzyskanej w Urzędzie Marszałkowskim wynika, że w miarę pojawiania się oszczędności przetargowych lub/i zwiększenia puli środków na finansowanie tego działania dofinansowane będą kolejne wnioski.

Pozdrawiam i zapewniam o przekazywaniu nowych informacji dla wszystkich zainteresowanych.
2017-03-23 14:04:13 Zainteresowany pawel.lasota@op.pl Witam, czy posiadacze Kart Dużej Rodziny mają w naszej gminie jakieś ulgi, chociażby przy opłatach za śmieci?\r\n
Witam Pana

Na chwilę obecną na terenie naszej gminy posiadacze Kart Dużej Rodziny nie mają przewidzianych żadnych ulg.

Pozdrawiam
2017-01-30 08:37:20 Milena milenka21152@wp.pl Witam serdocenienie, czy mógł by Pan odpowiedzieć na pytanie czy nadalej jest aktualna sprawa z elektrownia wiatrowa na terenie Woli Kiselskiej Mizary Nowej Prawdy Jamielnego? Proszę o bardziej wyczerpująca odpowiem niż poprzednio. Nie wystarcza mi odpowiedz ,, Sprawa jest aktualna ,, pozdrawiam Milena Gajowniczek
Witam Panią,

Sprawa jest jak najbardziej aktualna.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoczek Łukowski dopuszcza lokalizowanie i budowę farm wiatrowych na terenie wymienionych przez Panią miejscowości.

Natomiast oprócz tego studium inną rzeczą jest inwestor, który chciałby takie farmy wiatrowe budować na terenie naszej gminy.

Nie wiem nic na temat inwestora i postępowania, które miałoby na celu budowę takich farm na terenie naszej gminy.
Myślę, że odpowiedź jest wystarczająco wyczerpująca.

Pozdrawiam
2017-01-13 10:59:11 Michał misza15-1993@o2.pl Panie wójcie prosił bym o udostępnienie na stronie internetowej gminy harmonogramu wywozu odpadów na 2017 rok, gdyż czynność tę zaniechano w bieżącym roku.
Witam
Harmonogram jest udostępniony na naszej stronie od 3 stycznia 2017 - strona główna, więc nie zgodzę się z Pana stwierdzeniem o zaniechaniu.

Dodatkowo, dla ułatwienia podaję link do tej informacji - należy go skopiować do pola adresu przeglądarki:

http://www.stoczeklukowski.pl/_portals_/stoczeklukowski2/CKFiles/PLIKI_PDF/gmina_Stoczek_%C5%81ukowski.pdf
2017-01-13 10:56:57 Mariusz bjsbxbnzm@onet.pl Witam. Zwracam sie z prośbą do Pana o postawienie nowych przystanków autobusowych w miejscowosciach Celej,Guzówka i Kamionka.Proszę o bardzo szybką odpowiedz. A w Guzówce i w Celeju to najlepiej byłoby tam gdzie dzieci wsiadaja do autobusu bo gdy pada deszcz muszą stac i moknąć.
Witam

Na podobne pytanie już udzieliłem odpowiedzi na stronie, ale powtórzę jeszcze raz:

Proces wymiany wiat na przystankach autobusowych został rozpoczęty w poprzednim roku.
Część przystanków została już wymieniona, pozostałe zostaną uwzględnione do wymiany w budżecie na przyszły rok i ich wymiana nastąpi w pierwszym kwartale 2017.
Wszystkie przystanki zostaną wymienione.

Po zdemontowaniu starych przystanków stwierdziliśmy , że ich stan techniczny nie pozwala na montaż w innym miejscu, tak więc wymienimy je na nowe.
2016-11-23 10:03:41 Róża gazeta@wp.pl Witam, \r\nchciałabym zapytac dlaczego w miejscowości Jamielnik Kolonia przy wiadukcie nie został postawiony nowy przystanek autobusowy. W całej gminie już takie stoją a tam nie. \r\nInteresuje mnie również sprawa wiat autobusowych dla dzieci które czekają na autobus szkolny. Miały byc postawione stare blaszane przystanki i również do tej pory ich nie ma w Jamielniku Kolonii.\r\nPozdrawiam
Witam Panią

Proces wymiany wiat na przystankach autobusowych został rozpoczęty w tym roku.
Część przystanków została już wymieniona, pozostałe zostaną uwzględnione do wymiany w budżecie na przyszły rok i ich wymiana nastąpi w pierwszym kwartale 2017.
Wszystkie przystanki zostaną wymienione.

Po zdemontowaniu starych przystanków stwierdziliśmy , że ich stan techniczny nie pozwala na montaż w innym miejscu, tak więc wymienimy je na nowe.
2016-11-10 16:19:14 Marcin mach700@gazeta.pl Dzień dobry,\r\nPrzykład poprzednika pytającego o sens budowy świetlic to przykład typowego malkontenta, który nawet wtedy, kiedy gmina robi coś pożytecznego dla mieszkańców, jest niezadowolony. Ludzie organizują tam sobie różne imprezy np. urodziny, chrzciny, dzień babci, dzień dziadka, dzień matki, spotkania świąteczne, zebrania różnego rodzaju, stypy po pogrzebie itd itd. TO OD MIESZKAŃCÓW I OD ICH INWENCJI ZALEŻY CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA OBIEKTU. Gmina daje mieszkańcom taką możliwość i to jest fajne. Korzystają z tego ci, co chcą i mają jakiś pomysł, natomiast ci co wolą całe życie przed telewizorem siedzieć - ich sprawa.
Witam Pana

Dziękuję za zabranie głosu w dyskusji o potrzebie budowy i wykorzystania świetlic w każdej wsi.
Pozdrawiam
2016-11-10 16:25:26 Andrzej kot9981@wp.pl Panie Wójcie, patrząc na informacje z sesji, zarówno Rady Gminy jak i Miasta Stoczek, trudno zauważyć obecność Pana lub Burmistrza na danych Radach lub nawet przedstawicieli. Pytanie- czy Pan dostaje zaproszenie od Burmistrza na Radę i czy Pan daje takie zaproszenie Burmistrzowi. Jeśli tak to jakie są powody nieobecności i jeśli Pan może to proszę o informację ile razy Pan zaszczycił obecnością na Sesjach Miasta i ile razy Burmistrz , bo być może ja nie jestem w posiadaniu pełnej wiedzy.\r\nPozdrawiam i wyjasniam, że nie mam zamiaru aby to pytanie służyło przeciwko Panu. Może Pan odpowiedź przesłać na emaila.
Witam Pana

Zaproszeń na sesję Rady Miasta nie dostaję, również nie są wysyłane zaproszenia dla Burmistrza na nasze sesje Rady Gminy.

W sesjach Rady Miasta uczestniczę i Burmistrz na naszych, gdy poruszane punkty dotyczą wspólnie prowadzonych działań.

Podobnie sprawa ma się z zapraszaniem wójtów np. Woli Mysłowskiej, Wodyń czy Łukowa i na odwrót, ja nie jestem zapraszany na sesje rad sąsiednich gmin.
Nie widzę takiej potrzeby.

Pozdrawiam
2016-11-06 19:08:59 jacek jacekorg67@gmail.com szanowny panie wójcie\r\nz wielką uwagą ,ale też niepokojem czytam w aktualnościach gminnych informacje o budowie świetlic w niektórych sołectwach.czy ktoś zastanawia się nad tym jak często mieszkańcy będą korzystać z tych obiektów? czy jest pan w stanie odpowiedzieć jak często i kto korzysta ze świetlic wiejskich już istniejących?przyrost naturalny w gminie raczej nie jest imponujący co było przed rokiem argumentem rady gminy za zamknięciem szkół w jedlance i szyszkach(przy okazji jestem zdziwiony ,że znając przyrost naturalny inwestuje się w infrastrukturę szkół w w/w wsiach a za kilka lat argument o przyroście naturalnym(niskim) jest kluczowy ,aby te szkoły zamknąć.przykro mi to stwierdzić,ale wydaje mi się ,że nie swoje pieniądze łatwo wydaje się na cele,które nie przynoszą pożytku lokalnej społeczności(mam na myśli świetlice wiejskie).jeśli przekona mnie pan podając konkretne cyfry dotyczące wykorzystania świetlic wiejskich ,że nie mam racji chylę czoła \r\npozdrawiam jacek
Szanowny Panie
Gmina nie prowadzi ewidencji wykorzystania świetlic, więc informacji o ich użytkowaniu i jak często się to odbywa nie mogę Panu udzielić. Natomiast w prawie każdej miejscowości takie budynki są i funkcjonują, są częściej lub rzadziej wykorzystywane przez mieszkańców.
Ostatnio zostały wybudowane dwie świetlice w Łosinicu i Nowym Jamielniku – o opinie o potrzebie ich budowy i wykorzystywania proszę pytać mieszkańców tych miejscowości. Jestem przekonany, że są wdzięczni i zadowoleni, że świetlice powstały – były pewnie przez nich wyczekiwane.
Radni i ja chcielibyśmy aby takie budynki istniały w każdej miejscowości na terenie naszej gminy, jestem przekonany, że jest również w interesie mieszkańców, którzy takiego budynku w swojej miejscowości nie mają.
Sposób wykorzystywania świetlic zależy w dużej mierze od samych mieszkańców, czyli również od Ciebie drogi Jacku. Zarządzenie budynkami przekazane zostało sołtysom i radom sołeckim, czyli tak naprawdę samym mieszkańcom.
2016-11-06 19:12:10 ARTUR arturos982@wp.pl Dzień Dobry.\r\nPanie Wójcie, mam pytanie czy są jakieś plany jakichkolwiek prac na terenie wsi Wólka Poznańska? Czy Rada Gminy i Pan Wójt już całkiem zapomnieli o istnieniu Tej miejscowości na terenie gminy?\r\n
Oczywiście, że ja i Rada Gminy nie zapomnieliśmy o Wólce Poznańskiej, np. wspólnie z Powiatem Łukowskim planowana jest budowa drogi łączącej Wólkę z Rudnikiem.
2016-11-06 19:11:18 Leszek Weglowski weglowski@o2.pl Szanowny Panie,\r\n pragnę zapytać, czy powstała kiedykolwiek publikacja, książka o historii miasta Stoczek Łukowski. Pytam dlatego, ponieważ rozważam wątpliwość wyboru tematu pracy magisterskiej z historii miasta, którym Pana włada.\r\nPozdrawiam serdecznie!\r\nLeszek Węgłowski
Proszę z tym pytaniem zwrócić się do burmistrza Miasta Stoczek Łukowski.

Publikacje jak najbardziej powstały np. Józef Filipczuk – Dzieje Stoczka, Zeszyty Stoczkowskie; Adam Budzyński, Józef Pilipczuk - Żydzi w Stoczku Łukowskim.

Powstało również dużo publikacji i opracowań dotyczących AK na tym terenie np. wspomnień partyzanckich.

Proszę o osobisty kontakt w tej sprawie. 257970047
2016-11-06 19:10:18 obywatel stefan21@o2.pl Proszę o informację kiedy zostaną opublikowany na BIPie UG Stoczek Łukowski rejestry umów i UG Stoczek Łukowski i jednostek podległych za okres 01.07.2015r.31.12.2015r i 01.01.2016r do 30.07.2016 który zgodnie z art.2 ust. 1ustawy z dnia06.09.2001r o dostępie do informacji publicznej winien być upubliczniony na stronie internetowej winien być zamieszczony w ustawowym terminie.
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji.

Proszę o złożenie wniosku w trybie ustawy o udzielenie informacji i taka informacja zostanie Panu udzielona.
2016-10-03 17:23:18 Admin admin@wp.pl Pytania dotyczące firmy AMIS
Witam serdecznie,

odpowiedzi na pytania dotyczące firmy AMIS zostały ze względów prawnych wysłane na maile podane przy ich zadawaniu na stronie gminy, a nie będą publikowane.
2016-10-03 17:11:49 Admin admin@wp.pl Pytanie dotyczące kierowników jednostek podległych gminie.
Witam serdecznie,

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zatrudniania i powoływania kierowników jednostek podległych gminie uprzejmie informuję, że zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 6 maja 2005 roku
o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty –

Pracownicy samorządowi, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie spełniają wymagań przewidzianych w ustawie do zajmowanego przez nich stanowiska, mogą nadal być zatrudniani na tych stanowiskach.

Dodatkowe wyjaśnienia zostały wysłane na maila podanego w pytaniu.

2016-09-27 19:37:27 Magda sss@op.pl Witam,\r\nCzy Urząd Gminy dofinansowuje zakup piecy ? \r\nBądź ma taki zamiar ?
Witam
W chwili obecnej gmina nie przewiduje dofinansowywania zakupów pieców.
2016-09-16 15:46:54 Michał rusinekm@wp.pl Szanowny Panie Wójcie\r\nZ przykrością muszą Pana poinformować, iż podległy Panu urząd nie przestrzega obowiązujących przepisów prawa.\r\nChodzi mi o procedury publiczne, a w szczególności\r\n ustawę Prawo zamówień publicznych. Zamawiający ma obowiązek ścisłego przestrzegania ww. prawa. \r\nTymczasem UG Stoczek Łukowski ignoruje postanowienia przedmiotowej ustawy, zwłaszcza postanowień określonych w art. 86 ust. 5.\r\nProszę o niezwłoczną interwencję w powyższej sprawie i spowodowanie naprawy powstałych niedociągnięć.\r\nZ poważaniem\r\nMichał Rusinek
Witam,
proszę o sprecyzowanie swoich uwag, z treści pytania trudno wywnioskować, którego konkretnego przetargu dotyczą opisywane prze Pana akty nieprzestrzegania prawa.
2016-09-16 15:39:25 Marek uzytkownik@o2.pl Witam\r\n Szanowny Wójcie rok szkolny zaczął się pełną parą, zatem czas najwyższy zająć się poprawą bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkoły.\r\n Proszę o ustawienie lustra drogowego w miejscowości Róża Stara przy Świetlicy z widokiem dla pojazdów wyjeżdżających od strony Łosieńca.\r\n Ustawienie wspomnianego lustra umożliwiłoby rodzicom, a przede wszystkim kierowcom pojazdów wyjeżdżających od strony Łosieńca dokładniejszą obserwację drogi, co poprawiłoby zdecydowanie bezpieczeństwo wyjazdu. Obecnie drzewka posadzone na prywatnych posesjach przy wyjeździe ograniczają widoczność pojazdów nadjeżdżających z prawej jak i z lewej strony. Utrudnieniem jest zwłaszcza skręcanie w lewą stronę, gdyż widoczność jest ograniczona bliskim usytuowaniem ogrodzenia i drzewek przy drodze po prawej stronie w kierunku Wólki Różańskiej. Z tego skrzyżowania bardzo często, niemal codziennie korzystają kierowcy w tym rodzice wiozący swe pociechy do szkoły w Róży Starej. \r\n Pozytywne rozpatrzenie z pewnością przyczyni się do zwiększenia komfortu korzystania z tego skrzyżowania i zadziała profilaktycznie ograniczając ewentualne kolizje drogowe w tym miejscu, zwłaszcza w okresie roku szkolnego.
Droga w Starej Róży jest drogą powiatową, w związku z tym postulat o ustawieniu lustra przekażę do Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie celem pozytywnego rozpatrzenia.
2016-09-16 15:44:04 A magda.bialach@wp.pl Czy może Pan podać aktualny numer do Straży w Jamielnym?
Jednostka OSP Jamielne nie posiada telefonu stacjonarnego, dlatego we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem straży należy kontaktować się osobiście z prezesem OSP Jamielne.
Wszystkie informacje o jednostkach straży z terenu gminy znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Jednostki OSP.
2016-08-23 18:01:59 Admin admin@wp.pl Pytanie dotyczące robót drogowych w Kisielsku
Właścicielem drogi w Kisielsku i instytucją odpowiedzialną za jej modernizację jest Powiat Łukowski, w związku z tym wszelkiego rodzaju uwagi i zażalenia należy kierować do Starostwa Powiatowego w Łukowie.

Gmina udzieliła wsparcia finansowego na ten cel w wysokości 600 tysięcy złotych, ale nie jest inwestorem przedmiotowej budowy.

Jeśli chodzi o planowane inwestycje drogowe do wykonania na tej drodze, to żadne wiążące i ostateczne decyzje i terminy nie zostały jeszcze ustalone.

Co do pozostałych poruszanych w pytaniu spraw są to indywidualne uzgodnienia pomiędzy zarządcą drogi, czyli Powiatem Łukowskim a poszczególnymi mieszkańcami, dlatego nie publikujemy oryginalnej treści pytania.

Pozdrawiam
2016-07-13 11:40:07 Marek marek.j46@wp.pl Witam.czy nie dotarło moje pytanie o ogniwa fotowoltaiczne?nie widze odpowiedzi.jesli nie dotarlo to ponawiam:czy jest w planach jakies dofinansowanie na takie ogniwa?
Witam serdecznie,

w chwili obecnej nie przewidujemy dofinansowania do ogniw fotowoltaicznych.

Pozdrawiam
2016-06-29 14:34:08 satrapa satrapa@o2.pl Proszę podać wyniki pozostałych szkól naszej gminy, nie tylko szkoły w Starej Prawdzie.
Bardzo proszę , są już na stronie.
2016-04-12 12:37:26 Martyna martyna.barej@vp.pl Witam.chciałabym się dowiedzieć coś na temat kolektorów słonecznych w Starej Prawdzie.co trzeba zrobić,jakie pismo czy wniosek złożyć żeby dostać dofinansowanie na nie.
Witam serdecznie,

proszę o pilny kontakt i złożenie stosownego wniosku.


Pozdrawiam
2016-04-05 09:47:26 mieszkanka olamania@interia.pl Witam,\r\n\r\nczy 40 rocznice ślubu też można zgłaszać do Państwa?\r\n moi rodzice w tym roku obchodzą 40-lecie zawarcia związku małżeńskiego.
Witam,

niestety uroczystości są organizowane dopiero z okazji 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.


Pozdrawiam

Marek Czub
2016-03-30 07:55:30 zainteresowana sim7@op.pl Witam mam pytanie w zwiazku z tym,że moi rodzice w tym roku obchodzą 50-lecie zawarcia związku małzeńskiego w lipcu, ślub cywilny zawierany był w urzędzie w Tuchowiczu. Czy trzeba ich zgłaszać do gminy w Stoczku czy Tuchowiczu?
Witam serdecznie,

proszę o kontakt z USC dla gminy Stoczek Łukowski.

Pozdrawiam.
2016-03-21 07:57:15 Kamil wardakkamil@gmail.com Witam,\r\n\r\nczy jest/ bedzie możliwość jeszcze dopisać sie do projektu montaż solarów?
Witam serdecznie,

zapraszam jeszcze do składania wniosków.

Pozdrawiam
2016-03-14 12:35:51 Renata regina.wielgomas@vp.pl Dziendobry panie Wujcie\r\n mam takie pytanie chciałabym w lipcu zmienić pokrycie dachu bo w tej chwili jest Eternity co ja mam zrobić i gdzie te sprawę mam zglosic
Witam serdecznie,


w tej sprawie proszę o kontakt z Panią Renatą Kruk pokój

108.


Pozdrawiam
2016-03-07 07:53:08 sylwester sylwester.droz@wp.pl Bydgoszcz,dnia 29.02.2016 r.\r\n\r\nszanowny Panie Wójcie \r\npanie Marku Czub\r\nmam pytanie do Pana a mianowicie czy gdzieś w aktach Gminy co prawda starych może nawet powyżej 100 lat nazwisko jest to mój dziadek ze strony taty Droś Józef urodzony 19.03.1865 roku\r\nbabcia Droś Józefa urodzona 23.12.1877 roku z domu. Graff wdzięczny byłbym panu Wójtowi a prosiłbym szczególnie bo Tato mój siedząc w obozie OD 1939 DO 1945 ROKUnie bardzo otwierał się na sprawy rodziców. Pozdrawiam serdecznie Sylwester Droż Bydgoszcz
Witam serdecznie,

w tej sprawie należy zwrócić się do archiwum w Siedlcach, ponieważ my takich akt już nie posiadamy.


Pozdrawiam
2016-03-08 09:51:28 Asia Jakubrosa1234@wp.pl Witam oglądaliśmy z mężem zdjęcia z obchodów złotych i diamentowych godów a dlaczego tylko odwiedza pan nielicznych , wybranych ? Dziadkowie męża w tym roku będą obchodzić 69 rocznicę ślubu i jakoś nikt o tym nie pamięta . Dodam że mieszkają w gminie Stoczek Łukowski czy jest ktoś jeszcze z tak długim stażem ?
Witam serdecznie,

w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” jest odznaczeniem państwowym nadawanym przez Prezydenta RP dla par, które przeżyły w jednym związku 50 lat (złote gody) i dla których z Krajowego Rejestru Karnego została uzyskana informacja o niekaralności. Wniosek o przyznanie odznaczenia opracowywany jest przez tut. USC i przesyłany do Wojewody. Uroczysta dekoracja Medalami odbywa się raz w roku.
Od połowy 2015 r. w sposób mniej uroczysty, ale postanowiliśmy również pamiętać o parach, które przeżyły wspólnie 60 lat (diamentowe gody), 65 lat (żelazne gody), 70 lat (kamienne gody), 75 lat (brylantowe gody).
Dane o dacie ślubu tych par pozyskujemy z Gminnego Rejestru Mieszkańców i jest to zawsze data ślubu cywilnego. Najczęściej inna niż data ślubu kościelnego. Może się zdarzyć, że jej nie posiadamy albo jest błędna. Dlatego bardzo wskazane jest zaangażowanie rodzin i informowanie nas o tym, że u ich bliskich będzie taki jubileusz.
Proszę o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w sprawie weryfikacji daty ślubu dziadków Pani męża.

Pozdrawiam
2016-02-14 20:40:11 marcin cinek@wp.pl Witam. Ja odnośnie wsi Kamionka. Chciałbym się dowiedzieć jakie ma pan plany co do starej szkoły i świetlicy bo z tego co wiem to już własność gminy. Czy jest nadzieja że powstanie jakaś świetlica. Naprawdę by się przydała. bo nawet dzieci gdy mają wolne od szkoły to nie mają gdzie się podziać. \r\n Nie wiem dlaczego moje pytania wcześniej do pana nie dotarły być może dlatego że były wysłane z teleonu. Cieszę się że mogę je zadać ponownie. Dziękuje i pozdrawiam.
Panie Marcinie,

o tych sprawach i innych związanych z funkcjonowaniem gminy będę rozmawiał z mieszkańcami na zebraniu sołeckim, serdecznie zapraszam. Termin zostanie podany do publicznej wiadomości.

Pozdrawiam.
2016-02-01 19:41:56 Marcin cinek@wp.pl Pytania dotyczące wsi Kamionka.
Witam,

nie wiem o jakich pytaniach dotyczących wsi Kamionka Pan mówi, nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, że nie odpowiadam na jakieś pytania.
Wszystkie pytania czytam i staram się umieszczać na każde odpowiedź, chyba że naruszają ustawę o ochronie danych osobowych.
Proszę o ewentualne ponowienie pytania/pytań, jeśli uważa Pan, że nie otrzymał odpowiedzi.
Nie mogę znaleźć pytań, na które nie odpowiedziałem (również o mieszkańcach Kamionki).
2016-02-01 15:20:01 marcin marcinokun20@gmail.com Słyszałem o planach budowy drogi z Wólki Poznańskiej do Rudnika.\r\nKiedy inwestycja ma być realizowana ?\r\nW związku z tym ruch w Wólce Poznańskiej na pewno wzrośnie, rozumiem że doczekamy się w końcu chodnika?
Witam,

droga przez Wólkę Poznańską jest własnością powiatu i tam zapadają wszystkie decyzje z nią związane.

Pozdrawiam.
2016-02-03 11:47:11 Natalia nati9485@wp.pl Szanowny Panie Wójcie!\r\nZwracam się z do Pana z prośbą o udzielenie mi informacji odnośnie montażu lamp przy drodze gminnej we wsi Nowe Kobiałki. Otóż w roku 2015 złożyliśmy za pośrednictwem Pana Sołtysa podanie z prośbą o umieszczenie przy naszej drodze lamp, niestety do dzisiaj nie uzyskaliśmy kompletnie żadnej odpowiedzi. Nie jest dla nas bezpieczne dalsze chodzenie o godzinie 3.30 na autobus do Jamielnika Kolonii między nieoświetlonymi lasami, dzieci dojeżdżające do szkoły średniej do łukowa także idą z strachem w oczach do autobusu, a przy kolejnej drodze gdzie jest dosłownie kilka domów lampy są już 5 lat. Czy już wiadomo coś w tej sprawie???\r\nZ góry dziękuje za odpowiedź.\r\n Mieszkanka wsi Nowe Kobiałki
Witam ,

wniosek będzie ponownie rozpatrywany w bieżącym roku. Proszę poczekać na odpowiedź.

Pozdrawiam.


2016-01-26 15:08:39 ela ela@wp.pl Witam kiedy bedzie zebranie w jamielniku koloni?
Witam serdecznie,

harmonogram zebrań zostanie umieszczony na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Pozdrawiam.
2016-01-26 15:12:10 Jola jola147@wp.pl Witam, ostatnio spotkałam się z informacją, że posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą być częściowo lub w całości zwolnieni z opłat za śmieci.Czy w naszej gminie jest taka możliwość? Pozdrawiam.
Witam,

w naszej gminie pracujemy nad wprowadzeniem ulg dla rodzin wielodzietnych. Proszę cierpliwie poczekać na zmiany w tej sprawie .

Pozdrawiam.
2016-01-26 15:19:06 tom andrzejj@wp.pl czy gminę stać na dalsze powiększanie nakładów na kulturę mam na myśli salę widowiskową-bibliteka ma sztuczną popularność-gdyby nie szkoła byłyby pustki.Ludzie oczekują rozrywki typu zalew proszę zauważyć ile osób z gminy wyjezdza nad wodę w inne rejony.\r\n\r\n
Witam serdecznie,

sala spotkań z autorami, o ile powstanie , prawie w całości zostanie sfinansowana ze środków zewnętrznych i nie obciąży budżetu gminy. Jeśli chodzi o zalew to nadal jesteśmy zainteresowani tym tematem i rozważamy jego budowę, ale sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana.

Pozdrawiam.
2016-01-12 08:37:24 Andrzej asandy3@wp.pl Witam.Ja chcę tu raczej omówić moim zdaniem niepowazne zapytania odnośnie progów zwalniajacych.\r\nOtóż przepisy o ruchu drogowym sa łamane wszędzie poczynająć od dróg gminnych na autostradach kończąc,apele powinny być kierowane do organów zajmujących się bezpieczeństwem na drogach.Przecież o progi zwalniejące mogą się zwrócić również mieszkańcy miejscowości przy drogach krajowych,wojewódzkich etc.Są wybrani Radni,są Dzielnicowi i tam należy kierować pierwsze kroki o interwencję.Czytając te apele nasuwa mi się wątpliwość odnośnie zasadności położenia asfaltu,może lepiej gdyby został bruk lub wątpliwej jakości betonówka.Natomiast odnośnie miejscowości Szyszki warto może zaapelować do odpowiednich instytucji aby w pobliżu szkoły na łuku jezdni gdzie znajduje się przejście dla pieszych pobudować chociaż barierki chroniące dzieci przed nagłym wbiegnięciem pod samochód.Dziwie się,że o to nikt nie apeluje.W Toczyskach jest rozwiązane to poprzez wysepki.Pozdrawiam
Witam serdecznie,

dziękuję za głos w dyskusji .

Pozdrawiam.
2016-01-12 08:39:02 zainteresowany none@none.pl W związku z pojawiającym się zapytaniem o montaż progów zwalniających we wsi Toczyska podobne pytanie nasuwa się mnie mieszkancowi wsi Szyszki czy istnieje mozliwość montażu takiegoz progu w tejze wsi od strony wjazdu z Zagozdzia. Nadmieniam ,że pojazdy wyjezdzaja z Zagoździa z dosc duza predkoscia i nie zwalniaja nadto wjezdzajac do Szyszek pomimo znaku, że jest to teren zamieszkały i kazdy kierowca powinien wjedzieć ż jaka predkoscia sie trzeba poruszac.
Witam serdecznie,
drogą zarządza Powiat i na takich drogach nie wolno montować progów zwalniających. Sprawę przekażę policji i poproszę o częstsze kontrole.

Pozdrawiam
2015-12-02 10:00:00 Magda magda0484@wp.pl Witam,chciałabym zapytać kto w sezonie zimowym 2015/2016 zajmuje się odśnieżaniem i posypywaniem drogi w Zgórznicy? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam serdecznie,

Odśnieżaniem i posypywaniem drogi zajmuje się gmina i powiat.

Pozdrawiam
2015-11-06 10:00:00 Anonim none@none.pl Witam, Dziękujemy za odpowiedź w sprawie drogi w Toczyskach. A co trzeba zrobić aby taką zgodę otrzymać? Czy o taką zgodę wystąpi Wójt? A mieszkańcy wsi mają zrobić coś w tym kierunku? Czekamy na jakąś interwencje Panie Wójcie.
Witam serdecznie,

o opinię w tej sprawie zwrócę się do powiatu.

Pozdrawiam
2015-11-03 12:06:34 Asia asiaczek@wp.pl Witam Szczerze wierzę i mam ogromną nadzieję, że odpowie pan na moje pytania i zaradzi zaistniałym problemom. Cieszę się z faktu, iż zostały zrobione nowe przepusty na Rosach natomiast ubolewam nad nie dokończeniem prac nad nimi i zostawieniem ich w fatalnym stanie... Codziennie jeżdżę tą trasą z Ros przez Łosieniec do pracy i codziennie pokonuje nowe przepusty zatrzymując się przy każdym kolokwialnie mówiąc „do zera”, bo w przeciwnym przypadku nie zatrzymanie się do zera grozi zepsuciem auta, bądź jakiejś jego części. Pragnę zaznaczyć, iż oznaczony został znakiem drogowym jeden przepust i w dodatku z jego jednej strony jadąc od Róży, a druga gdzie? Ja o tym wiem, że zostały tam wykonane pewne prace i są utrudnienia, ale zapewne jest wiele osób, które o tym nie wie i podejrzewam, że nie są z tego zadowolone również. Moje pytanie zatem brzmi: Kiedy zostaną dokończone prace nad przepustami w Rosach? Piszę o problemach na drogach, ponieważ akurat mi mieszkance wsi naszej gminy Stoczek Łukowski zepsuło się auto, mianowicie przyczyną są nasze fatalne odcinki dróg. Codziennie jeżdżąc przez Rosy, Łosieniec, Różę itd. mijam 3 najgorsze miejsca, a mianowicie; dwa przepusty na Rosach i pomiędzy Łosieńcem a Różą kolejny (mówiąc kolokwialnie dołek w dołku) na którym pękła sprężyna (do amortyzatora) a przez nią łożysko macpersona, które z kolei wymieniane było dwa miesiące temu na nowe… Jak Pan wie sam Panie Wójcie łożyska macpersona nie wymienia się tak często. Moja ogromna prośba czy da się cos zrobić w niedługim czasie z tymi odcinkami dróg? Dojeżdżam codziennie do pracy 6 dni w tygodniu i potrzebne mi sprawne auto. Zatem bardzo proszę o rozpatrzenie mojej prośby. Pozdrawiam mieszkanka gminy Stoczek Łukowski
Witam serdecznie,

remont nie został dokończony , proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.

Pozdrawiam
2015-11-03 10:00:00 Użytkownik none@none.pl Czy jest możliwość zamontowania progów zwalniających w Toczyskach?
Montaż progów zwalniających w Toczyskach jest możliwy po uzyskaniu zgody POWIATU. Szczegółowe informacje dotyczące montażu i lokalizacji progów zwalniających w załączonym dokumencie - WYJAŚNIENIE http://www.stoczeklukowski.pl/_portals_/stoczeklukowski2/CKFiles/Odpowiedzi_wojta/progi_-zasady_lokalizacji.pdf
2015-10-17 19:28:32 Użytkownik none@none.pl Proszę mi powiedzieć kiedy zamierza pan doprowadzić kanalizacje do Wólki Poznańskiej?
Serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie w przyszłym roku. Odbędzie się ono po uchwaleniu budżetu i wówczas będę mógł więcej na ten temat powiedzieć.
2015-10-02 19:28:32 Pytajmy pytajmy@wp.pl Witam. Ostatnimi czasy rozbierali tory w Jedlance i okolicach. Od tamtej pory wielu mieszkancow pali w piecach podkladami z tych torow ktore o ile dobrze orientuje sie prawnie nalezy utylizowac czego firma nie uczynila. Przez co w Jedlance unosi sie bardzo nieprzyjemny zapach z kominow mieszkancow. Czy mozna palic takimi podkaldami w piecu, czy to sa juz smieci czy jeszcze nie? I gdzie mozna zglosic taka sytuacje?
Sprawę przekażę prawnikowi i poinformuję radną i sołtysa.
2015-09-30 14:00:50 Marcin none@none.pl Witam, Chciałbym poruszyć dwie kwestie, które dotyczą wszystkich mieszkańców Gminy: 1. Wszechobecne śmieci przy drogach (także gminnych). 2. Bezpieczeństwo na tychże drogach. Ad.1: można zastanowić się nad tabliczkami przy drogach (wiele gmin w Polsce stosuje takowe) \"czysta gmina, nie śmieć\", lub inną, podobną akcją, która zmusi tępy naród (miejscowy lub zamiejscowy) do odrobiny myślenia, zanim kolejna torba z McD lub butelka po tanim piwie znajdzie się w przydrożnym rowie. Można uruchomić nauczycieli w szkołach, by o tym mówili, można poprosić księdza by w niedziele opier... lud boży, że są świnie i fleje... Czy Wójt mógłby coś w tej kwestii? Ad.2 Czy Wójt może zmotywować miejscową policję, by ta podjęła jakieś działania prewencyjne na drogach gminnych, gdzie już są równe asfalty, dzięki którym wiejska brać swymi wymarzonymi 30-letnimi golfami stara się bić rekordy prędkości, który szybciej znajdzie się na cmentarzu? Dotyczy to zwłaszcza sobót (lecz nie tylko) i dróg gminnych w nienagannym stanie np. Mizary, Nowa Prawda, Stara Prawda itd itd. Nasi policjanci wykażą się lepszą statystyką, wzrosną przychody urzędu województwa lubelskiego, mieszkańców siłą (inaczej się nie da, zapewniam) nauczy się trochę kultury na drodze... same plusy. Pozdrawiam, Marcin\r\n
Szanowny Panie Marcinie,

poruszane przez Pana kwestie mieszczą się w szeroko rozumianych formalno - prawnych uprawnieniach Wójta i z nich skorzystam. W większym stopniu należą one do sfery mentalnej
i niestety raczej wpływu na nią nie mam.
Pozdrawiam
2015-09-30 11:28:48 Kasicz Kasicz@gmail.com Panie Wojcie czy na terenie gminy są prowadzone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z orzeczeniemi ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami ? Jeżeli tak to kto się tym zajmuje ? GOPS?
W tej sprawie należy zwrócić się do GOPS-u.
2015-07-22 22:42:20 Anonim none@none.pl Szanowny Panie Wójcie,\r\n\r\nZwracam się z prośbą o udzielnie informacji do kogo należy zwrócić się w sprawie umieszczenia znaków wprowadzających ograniczenie tonażu samochodów oraz prędkości dla pojazdów poruszających się na drodze łączącej Wolę Kisielską ze Stoczkiem Łukowskim (od strony Mrożonek)? \r\n\r\nWzrost natężenia ruchu pojazdów ciężarowych powoduje niszczenie nawierzchni jezdni i w sposób negatywny wpływa na bezpieczeństwo mieszańców, gdyż droga ta nie jest przystosowana do poruszania się po niej tego typu pojazdów. \r\n\r\nPonadto, szczególnie w okresie letnim zauważamy tu wzrost natężenia ruchu pojazdów osobowych. Kierowcy chętnie korzystają ze „skrótu”, a ponieważ brak jest tu ograniczeń w postaci znaków, czy też kontroli drogowych nierzadko osiągają oni nadmierne prędkości powodując zagrożenie dla pieszych, a szczególnie dzieci (na 8 domów znajdujących się przy tej ulicy w 4 mieszkają dzieci w wieku szkolnym) i rowerzystów.\r\n\r\nZ góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.
Od strony "Mrożonek" droga jest powiatowa i tam należy kierować wnioski w sprawie poruszanej w pytaniu.
2015-07-21 21:32:14 Marzena none@none.pl Szanowny Panie Wójcie, czy prawdą jest że firma Amis zatrudniła już większość potrzebnych pracowników do nowej firmy powstającej w Jedlance i osoby te już są przeszkalane na poszczególne stanowiska. Czy nadal jest szansa na znalezienie zatrudnienia w tej firmie.Proszę o odpowiedź jeśli jest Pan poinformowany w tej sprawie.
Proszę spokojnie czekać będą kolejne przyjęcia do pracy. Nadal prowadzony jest nabór do tej firmy i można składać swoje podania.
2015-07-20 20:58:12 Wola Kisielska none@none.pl Panie Wójcie, dlaczego mieszkańcy Woli Kisielskiej zawsze gdy zbliża się burza zostają pozbawieni prądu i utrudnienia te trwają po kilka godzin?
Nikt celowo nie działa na szkodę mieszkańców Woli Kisielskiej. Na nagłe zjawiska atmosferyczne nikt nie ma wpływu, awarie niestety się zdarzają i dotyczą całego kraju.
2015-07-16 22:06:59 Ola none@none.pl Panie Wójcie dlaczego od pewnego czasu zamknięty jest plac szkoły w Kobiałkach Starych? Matki z dziećmi chciały by pójść na plac zabaw a nie mogą. Place zabaw miały być dla mieszkańców a są pozamykane. Dlaczego tak się dzieje? Proszę o rozwiazanie tej sprawy. Pozdrawiam Ola.\r\n
Sprawę przekazałem dyrektorowi szkoły.
2015-07-15 20:15:41 zainteresowana none@none.pl Panie Wójcie wie Pan może dlaczego maszt ORANGE nie działa? Chodzi o to, że wcześniej zasięg był wspaniały po burzy około 7-8 lipca uległo to zmianie. Zasięgu nie ma prawie wcale jak wcześniej..
W takich sprawach proszę zwracać się do operatora.
2015-07-10 15:36:02 konrad none@none.pl witam, w jakim celu odbywa się inwentaryzacja azbestu w gminie? jaki jest koszt takiej operacji? i na jakich zasadach i do czego gmina dopłaca przy chęci usunięcia eternitu z dachów?\r\npozdrawiam.\r\n
Istnieje obowiązek ustawowy spisania ilości azbestu w każdej gminie. Za inwentaryzację zapłaci ministerstwo gospodarki. Zapraszam do urzędu do pokoju 109 w celu zapoznania się z różnymi programami usuwania azbestu. Zgodnie z programem rządowym , na usunięcie azbestu w Polsce mamy czas do 2035 roku.
2015-07-09 16:56:35 zainteresowana none@none.pl Dzień dobry.\r\nskończyłam własnie studia, czy jest możliwość przyjęcia się do pracy w Gminie po kierunku Bezpieczeństwo.
W najbliższym czasie nie planuję naboru pracowników.
2015-06-29 17:24:49 marian none@none.pl czy szkoa podstawowa w kamionce będzie zlikwidowana w tej szkole jest mało dzieci i niopłaca się jej utrzymywać proszę o szybkom odpowiedz
Szkoła nadal będzie funkcjonować w obecnej strukturze.
2015-06-28 19:06:11 Przemysław none@none.pl Panie Wójcie. \r\nProsiłbym o doprecyzowanie terminu spotkań w sprawie możliwości dofinansowania kolektorów słonecznyh, ponieważ Pańska odpowiedź nie daje żadnej odpowiedzi osobom zainteresowanym, wedle Pańskiej odpowiedzi, może to być jutro a może za 2 lata..., nie taki był cel mojego pytania. \r\nWedług mnie, należało by podać terminy spotkań, lub umieścić odpowiednią informację w dziale \"Ogłoszenia\". \r\nPozdrawiam. \r\nPrzemysław Reda.
Terminy spotkań są umieszczone na naszej stronie internetowej i w sołectwach na tablicach informacyjnych . Zebrania odbędą się w tym roku.
2015-06-19 11:59:58 Jan none@none.pl panie wójcie kto ma usunąć krzaki przy drodze gminnej w mizarach dodam że by wyjechać na te drogie trzeba wyjechać przynajmniej do połowy jezdni ichyba jest to średnio bezpieczne drugie pytanie czy drzewa ktore sadzicie przy grogach nie powinny rosnąć 3 metry od urzytków rolnych
Droga przez Mizary jest drogą powiatową i za koszenie poboczy odpowiada POWIAT.
Drzewa sadzone są w pasie drogowym i są to tylko drzewa ozdobne.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Marek Czub</strong></p>

Marek Czub

Przyjęcia interesantów:

Pytania do wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy

Plac T. Kościuszki 1

21-450 Stoczek Łukowski

tel: 25 797 00 47

gmina@stoczeklukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.