Logo Gmina Stoczek Łukowski

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2463
W sumie: 99576

Aktualności

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE EUKACJI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM NA 2017r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stoczku Łukowskim  ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień na 2017 rok dla placówek oświatowych z terenu gminy Stoczek Łukowski. Projekty powinny być związane z przeciwdziałaniem  alkoholizmowi i narkomanii, alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego, kształtowaniem pozytywnych postaw społecznych, zdrowego i higienicznego trybu życia oraz pozytywnych nawyków.

Na działania edukacyjne  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom realizowane przez placówki oświatowe z terenu gminy  przeznaczono w 2017r.  kwotę 5000 zł.       Dofinansowanie może wynosić  do 100% kosztów projektu.

Głównym kryterium oceny wniosków będzie ich zgodność  Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie  prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

( http://www.parpa.pl/images/file/Rekomendacje%202017%20PARPA.pdf )

– str. 37-47

PARPA nie zaleca prowadzenia:

  • programów zbyt krótkich (Wyniki badań naukowych wyraźnie wskazują, że aby  spowodować ograniczenie picia alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych, oddziaływania muszą być dość długie i intensywne (najlepiej 10–15 godzin w pierwszym roku) oraz utrwalane w kolejnych latach.
  • programów prowadzonych wyłącznie przez osoby z zewnątrz, bez udziału

nauczycieli ( w odniesieniu do profilaktyki prowadzonej w szkołach)

  • programów, które nie przewidują aktywnej współpracy z rodzicami ( w odniesieniu do profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży)
  • programów, których przebieg nie jest jasno opisany i nie mają one dobrze

przygotowanych materiałów edukacyjnych.

 

Warto podkreślić, iż wszystkie działania o charakterze jednorazowym, akcyjnym (np. konkursy, pogadanki, spektakle) ze względu na brak skuteczności w ograniczeniu zachowań ryzykownych mogą stanowić jedynie uzupełnienie programów rekomendowanych i o udowodnionej skuteczności. Dlatego też zaleca się ograniczanie finansowania ze środków na profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych tego typu przedsięwzięć.

Wnioski o przyznanie środków finansowych należy sporządzić według załączonego wzoru (wzór w załączeniu - format tekstowy) lub  (wzór w załączeniu - format .pdf). W przypadku braków formalnych we wniosku o przyznanie środków finansowych z Gminnego Programu wnioskodawca ma obowiązek ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Dofinansowanie uzyskają wnioski, które spełnią wymogi formalne zawarte we wzorze wniosku oraz zostaną pozytywnie zaopiniowane przez komisję. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stoczku Łukowskim zawiadomi w formie pisemnej wnioskodawców o rozpatrzeniu wniosku podając wysokość dofinansowania oraz sposób realizacji projektów. Wnioski zostaną rozpatrzone do 30 marca 2017r.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stoczek Łukowski  do 15.03.2017r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Marek Czub</strong></p>

Marek Czub

Przyjęcia interesantów:

Pytania do wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy

Plac T. Kościuszki 1

21-450 Stoczek Łukowski

tel: 25 797 00 47

gmina@stoczeklukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.