Logo Gmina Stoczek Łukowski

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2463
W sumie: 99576

Leczenie uzależnień - informacje

Wyciąg z ustawy  z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487)

„Art. 41.

Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, (...) podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 Art. 24.

Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

 Art. 25.

Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.

 Art. 26.

  1. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
  2. Zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.
  3. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone. 

            Wnioski (wzór w załączeniu) w sprawie wszczęcia procedury mającej na celu zobowiązanie osoby uzależnionej  do leczenia odwykowego  przyjmowane są   w sekretariacie lub pok. 108 Urzędu Gminy Stoczek Łukowski. W przypadku, gdy nie ma możliwości pobrania druku, można napisać zwykłe podanie.

 

Inicjatywa taka może wyjść z kręgu osób najbliższych osoby uzależnionej, osób dla niej obcych, jak i instytucji, które powzięły wiadomość w tym zakresie w ramach swojej działalności.

 

Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu jest bezpłatne.

 

 

Terapeuta uzależnień, psycholog

Każda zainteresowana osoba (uzależniona, współuzależniona) może skorzystać z pomocy terapeuty uzależnień lub psychologa.

 

Terapeuta pełni dyżury w Sali Katechetycznej przy Parafii w Stoczku Łukowskim w każdy trzeci piątek miesiąca od godz. 8 do 14. Szczegóły pod nr tel. 25 7970177.

 

Psycholog pełni dyżury w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim, ul 1-go Maja 12A. Terminy wizyt uzgadniane  są za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 25 7970177.

 Wizyty są bezpłatne.

 

Mityngi Anonimowych Alkoholików w Łukowie i okolicy,  www.aa.org.pl

 

Poniedziałek: godz. 17:30 „Ósemka”, ul. Rogalińskiego, oddział odwykowy, Łuków,

                        godz. 19:00 „Hubertus” Gręzówka,

Wtorek:         godz. 19.00 „Żeglarz”, Pl. Narutowicza 2, Łuków,  salka parafialna,

Środa:            godz. 19.00, „Talbot”os. Sienkiewicza, Łuków, ul. Wereszczakówny 37 salka

                       parafialna,

                       godz. 18.00, „Przystań”, Wojcieszków,

Czwartek:     godz. 18 „Filar” Stoczek Łukowski, ul. Sikorskiego 5, plebania,

Piątek:           godz. 19.00 „Żeglarz”, Pl. Narutowicza 2, Łuków,

Niedziela:      godz. 16.00 „Milenium”, ul. Rogalińskiego (klub abstynenta), Łuków,

                       godz. 19.00 „Jan”, Krynka, sala katechetyczna,

                       godz. 18.00 „Uwierz w siebie” Ulan Majorat, dom parafialny.

 

Poradnia leczenia uzależnień

Budynek Szpitala Psychiatrycznego - parter , ul. Rogalińskiego 3, Łuków

nr tel. do rejestracji: 25 7982001 wew. 323

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

www.parpa.pl

http://www.parpa.pl/index.php/szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie

 

 

WNIOSEK DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W STOCZKU ŁUKOWSKIM

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Marek Czub</strong></p>

Marek Czub

Przyjęcia interesantów:

Pytania do wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy

Plac T. Kościuszki 1

21-450 Stoczek Łukowski

tel: 25 797 00 47

gmina@stoczeklukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.