Logo Gmina Stoczek Łukowski

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2463
W sumie: 99576

Ogłoszenie naboru kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Stoczek Łukowski

Stoczek Łukowski 22 czerwca 2015 r.

WO.523.2.2014

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W oparciu o § 2 Uchwałę Nr VII/33/2015 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Stoczek Łukowski Wójt Gminy Stoczek Łukowski ogłasza nabór kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Stoczek Łukowski

Zgodnie z § 1 wyżej wskazanej uchwały Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z dwóch przedstawicieli Rady Gminy Stoczek Łukowski, dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Stoczek Łukowski oraz czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Stoczek Łukowski.

Organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokonuje zgłoszenia kandydata udzielając mu rekomendacji. Zgłoszenie podpisują osoby uprawnione do reprezentacji danej organizacji i powinno ono zawierać:

  1. nazwę i siedzibę organizacji zgłaszającej z dokładnymi danymi teleadresowymi,
  2. imię i nazwisko kandydata organizacji, adres zameldowania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej,
  3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    w celach związanych z wyborami i pracą w Radzie.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia

Wyboru członków Rady Działalności Pożytku Publicznego wskazanych przez organizacje pozarządowe dokonuje Wójt Gminy Stoczek Łukowski zgodnie z procedura wskazana
w § 9 i 10 Uchwały.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Stoczek Łukowski www.stoczeklukowski.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stoczek Łukowski.

 

                                                                                              /-/ Marek Czub

                                                                                                          Wójt

                                                                                        Gminy Stoczek Łukowski

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Marek Czub</strong></p>

Marek Czub

Przyjęcia interesantów:

Pytania do wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy

Plac T. Kościuszki 1

21-450 Stoczek Łukowski

tel: 25 797 00 47

gmina@stoczeklukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.