Logo Gmina Stoczek Łukowski

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 2463
W sumie: 99576

Zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zaświadczenie Lubelskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, z dnia 31 maja 2005 roku, na podstawie art.90 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162/03, poz 1568) zaświadcza, ze niżej wymienione obiekty, znajdujące się na terenie gminy Stoczek Łukowski,

wpisane są do rejestru zabytków woj. lubelskiego.

Prawda Nowa Dwór ze strefą ochronną 50m, kasztanowa aleja nr rejestru S A/281, nr decyzji Kl.VI/5340/626/80

Obiekty ujęte w ewidencji konserwatorskiej (wg Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stoczek Łukowski, przyjętego Uchwałą Nr XVII/92/2000)

Celej DOM Nr 5, mur., pocz. XX w.
Guzówka DOM Nr7, drewn.,
DOM Nr 25, drewn., l.30 - XX w.,
DOM Nr 35, drewn.,
Jagodne DOM Nr 43, drewn., pocz XX w.
DOM Nr 44, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 47, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 48, drewn., pocz. XX w.
Jamielne DOM Nr 89, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr110, drewn., l.30 - XX w.
Jamielnik Nowy DOM Nr 33, drewn., l.30 - XX w.
Jamielnik Stary DOM Nr 44, drewn., l.30 - XX w.
Januszówka DOM Nr 17, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 19, drewn., l.30 - XX w.
DOM Nr 22, drewn., l.30 - XX w.
Jedlanka Kostnica przy kościele par., mur., l.30 - XX w.
Plebania, drewn., l.30 - XX w.
DOM Nr 8, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 17, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 18, drewn., l.20 - XX w.
DOM Nr 80, drewn., pocz XX w.
Kamionka Szkoła Podstawowa, mur., l.30 - XX w. Postulowana do wpisu do rejestru zabytków
DOM Nr 28, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 46, drewn., l.20 - XX w.
Kienkówka DOM Nr 14, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 91, drewn., l.30 - XX w.
Kisielsk Szkoła Podstawowa, drewn., 1918 r.
DOM Nr 28, drewn., 1920 r.
DOM Nr 33, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 50, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 52, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 55, drewn., pocz. XX w.
Mizary DOM Nr 5, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 43, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 58, drewn., l.30 - XX w.
DOM Nr 63, drewn., pocz. XX w.
Nowa Prawda Dwór Nr 60, mur., 3 ćw. XIX w. Wpisany do rejestru zabytków
decyzja Nr 281
Rosy Dworek Nr 38, mur. 1936 r. Postulowany do wpisu do rejestru zabytków
Róża Podgórna DOM Nr 8, drewn., l.30 - XX w.
DOM Nr 9, drewn., l.30 - XX w.
DOM Nr 28, drewn., k.XIX w.
DOM Nr 37, drewn., l.20 - XX w.
Róża Stara DOM Nr 28, drewn., l.20 - XX w.
Ruda Młyn wodny, drewn., k. XIX w.
Stara Prawda DOM Nr 2, drewn., l.20 - XX w.
DOM Nr 20, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 27, drewn., l. 20 - XX w.
DOM Nr 39, drewn., l. 20 - XX w.
DOM Nr 75, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 93, drewn., pocz. XX w.
Stare Kobiałki Kapliczka, mur., l.20 - XX w.
DOM Nr 4, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 40, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 86, drewn., l. 30 - XX w.
DOM Nr 104, drewn., pocz. XX w.
Toczyska DOM Nr 2, drewn., k. XIX w.
DOM Nr 7, drewn., l. 20 - XX w.
DOM Nr 13, drewn., l. 30 - XX w.
DOM Nr 20, drewn., l. 20 - XX w.
DOM Nr 22, drewn., l. 30 - XX w.
DOM Nr 37, drewn., l. 30 - XX w.
DOM Nr 55, drewn., l. 20 - XX w.
DOM Nr 68, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 82, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 96, drewn., l. 30 - XX w.
DOM Nr 99, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 107, drewn., pocz. XX w.
Turzec DOM Nr 21., l. 20 - XX w.
DOM Nr 31., l. 20 - XX w.
DOM Nr 43., l. 30 - XX w.
DOM Nr 47., l. 20 - XX w.
Wiśniówka DOM Nr 14, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 18., l. 20 - XX w.
DOM Nr 19., pocz. XX w.
DOM Nr 28., l. 20 - XX w.
Wola Kisielska DOM Nr 46, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 32., l. 20 - XX w.
Wólka Poznańska Młyn wodny, drewn., 2 poł. XIX w.
Wólka Różańska DOM Nr 3, drewn., l. 20 - XX w.
DOM Nr 10, drewn., l 30 - XX w.
DOM Nr 21, drewn., pocz. XX w.
Szyszki DOM Nr 3, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 10, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 28, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 47, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 84, drewn., l. 30 - XX w.
Zgórznica DOM Nr 7, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 14, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 17, drewn., k. XIX w.
DOM Nr 24, drewn., pocz. XX w.
DOM Nr 80, drewn., pocz. XX w.
   

 

Stanowiska archeologiczne na terenie Gminy Stoczek Łukowski
ujęte w ewidencji AZP

Obszar AZP 62-75

1. Okoń; 1/62-75;
a) znalezisko luźne; bez określenia przynależności kulturowo-chronologicznej; 4 łuszcznie, 4 łuszczki, 1 drapacz,; krzenień narzutowy bałtycki.
b) osada; przeworska; okres rzymski; ceramika, 7 fr.
c) osada; bez określenia przynależności kulturowej; okres wczesnośredniowieczny, ceramika, 3 fr.
2. Okoń; 2/62-75;
a) osada; bez określenia przynależności kulturowo-chronologicznej; 1 łuszczeń,
b) znalezisko luźne; bez określenia przynależności kulturowej; okres lateński; ceramika, 11 fr.
3. Zgórznica; 3/62-75
a) znalezisko luźne bez określenia przynależności kulturowo-chronologicznej /ceramika starożytna/; ceramika 1 fr., polepa 1 fr.
4. Zgórznica; 4/62-75
a) ślad osadniczy; bez określenia przynależności kulturowej okres średniowieczny; ceramika 4 fr., 1 fr. przedmiotu żelaznego
5. Wólka Poznańska; 5/62-75;
a) osada; bez określenia przynależności kulturowo-chronologicznej; 1 odłupek, 1 fr. łuszczki; krzemień narzędzie bałtyckie,
b) znalezisko luźne; przeworska bez określenia przynależności chronologicznej; ceramika 3 fr.,
c) znalezisko luźne; bez określania przynależności kulturowej; okres nowożytny; 15 fr. ceramiki.
6. Wólka Poznańska; 8/62-75
a) ślad osadniczy; trzciniecka; epoka brązu; ceramika 1 fr.
b) znalezisko luźne; bez określenia przynależności kulturowo-chronologicznej; krzemień narzutowy bałtycki: 2łuszczki, 2 odłupki, okruch.
7. Wólka Poznańska; 9/62-75;
a) osada; okres średniowieczny; XV-XVI w. ceramika 10 fr.,
b) znalezisko luźne; okres nowożytny; XVII-XIX w. ceramika /wybrano 15 fr. reprezentatywnych/
8. Wólka Poznańska; 10/62-75;
a) osada; łużycka; epoka brązu; ceramika 18 fr.,
b) znalezisko luźne; bez określania przynależności chronologiczno-kulturowej; krzemień narzędzie bałtyckie; 2 okruchy, fr. łuszcznia, 2 łuszczenie, odłupek, rylec jedynak. 9. Wólka Poznańska; 11/62-75;
a) osada; łużycka; epoka brązu; ceramika 6 fr.,
b) znalezisko luźne; bez określania przynależności chronologiczno-kulturowej; krzemień narzutowy bałtycki:2 łuszczki, okruch.
10. Zabiele; 12/62-75;
a) ślad osadniczy; bez określenia przynależności kulturowej; okres rzymski; ceramika 3 fr.
11. Zabiele; 13/62-75;
a) ślad osadniczy; epoka kamienia; bez określenia przynależności chronologicznej; krzemień świeciechowski.
12. Jamielne; 14/62-75;
a) osada; okres wczenośredniowieczny; VIII-X-XI w.; ceramika 56 fr., 5 fr. ceramiki przepalonej, sople żużla, 10 fr., bryły żużla 6 fr., formy miseczkowate 1.
13. Jamielne; 17/62-75;
a) osada; pucharów lejkowatych; neolit; kamień świeicechowa, fr. wióra; krzemień narzutowy bałtycki, fr. wiórka, fr. odłupka.
b) osada; trzciniecka; epoka braązu; ceramika 2 fr., ceramika 3 fr.
c) osada; grobóe kloszowy; okres lateński; ceramika 20 fr.
14. Jamielne; 18/62-75;
a) osada; bez określania przynależności kulturowo-chronologicznej; krzemień narzutowy bałtycki: 2 mikrordzenie wiórowe, 10 łuszczni, 5 łuszczek, 5 odłupków, łuszczeń 2 bieg.
b) znalezisko luźne; bez określania przynależności kulturowej; wczesna epoka brązu; ceramika 29 fr.,
c) znalezisko luźne; łużycka; epoka brązu; ceramika 2 fr.
15. Jamielne; 19/62-75;
a) znaleziska luźne, bez określenia przynależności chronologiczno-kulturowej; krzemień narzutowy bałtycki, 2 łuszczenie dwubiegunowe, 1 łuszczka,
b) osada; bez określenia przynależności kulturowej; wczesna epoka brązu; ceramika 2 fr.,
c) osada; bez określeia przynależności kulturowej; okres rzymski; ceramika.
16. Jamielne; 20/62-75;
a) ślad osadniczy; bez określenia przynależności chronologiczno-kulturowej; krzemień narzutowy bałtycki, 4 łuszczki, łuszczeń dwubiegunowy, 1 łuszczeń amorficzny.
 

Obszar AZP 62-76

17. Róża Łosieniec; 1/62-76; - ślad osadniczy; bez określenia przynależności kulturowo-chronologicznej; 1 fr. ceramiczny, 1 fr. łuszcznia (sur. bałtycki).
18. Róża Łosieniec; 2/62-76; - ślad osadniczy; świderska; bez określenia przynależności chronologicznej; wiór z rdzenia dwupiętowego ( surowiec czekoladowy),
19. Róża Stara; 3/62-76; - ślad osadniczy; świderska; bez określenia przynależności chronologicznej; wiór z rdzenia dwupiętowego.
20. Róża Stara; 4/62-76; - ślad osadniczy; ceramika sznurowa; bez określenia przynależności chronologicznej; fr. ceramiki,
21. Zabiele; 5/62-76;
a) ślad osadniczy; bez określenia przynależności kulturowej; brąz/żelazo; 1 fr. ceramiki,
b) ślad osadniczy; bez określenia przynależności kulturowej; wczesne średniowiecze; 2 fr. ceramiki.
22. Błażejki; 6/62-76; - osada, łużycka; bez określenia przynależności chronologicznej; 26 fr. ceramiki.
23. Kobiałki Stare; 7/62-76; - ślad osadniczy; pucharów lejkowatych; bez określenia przynależności chronologicznej; fr. wiórowcaobubocznego (sur. świeciechowski).
24. Róża Stara; 8/62-76;
a) bez określenia funkcji obiektu; kultura łużycka, bez określenia przynależności chronologicznej; 1 fr. ceramiki,
b) ślad osadniczy; bez określenia przynależności kulturowej; wczesne średniowiecze; 4 fr. ceramiki.
25. Róża Stara; 9/62-76;
a) bez określenia funkcji obiektu i przynależności kulturowej; mezolit/neolit; wiór (sur. bałtycki),
b) osada; łużycka; bez określenia przynależności chronologii; 39 fr. ceramiki.
26. Wólka Różańska; 10/62-76; - ślad osadniczy; bez określenia przynależności kulturowo-chronologicznej; 1 fr. ceramiki.
27. Róża Stara; 11/62-76; - grot krzemienny; bez określenia przynależności kulturowej; wczesny brąz.
 

Obszar AZP 63-75

28. Wola Kisielska; 1/63-75;
a) osada; łużycka; ep. brązu; 20 fr. ceramiki,
b) osada; przeworska; okres wpływów rzymskich; 7 fr. ceramiki.
29. Wola Kisielska; 2/63-75;
a) osada; łużycka; ep.brązu; 10 fr.ceramiki,
b) ślad osadniczy; grobów kloszowych; żelaza; fr. ceramiki
30. Wola Kisielska; 3/63-75; - osada; łużycka; brązu; 6 fr. ceramiki.
31. Wola Kisielska; 4/63-75;
a) ślad osadniczy, bez określenia przynależności kulturowej; późny neolit, wczesna ep. brązu; siekierka krzemienna,
b) ślad osadniczy; grobów kloszowych; ep.żelaza; 8 fr. ceramiki,
c) osada; bez określenia przynależności kulturowej; wczesne średniowiecze XII/XIII w.;12 fr. ceramiki,
d) osada; bez określenia przynależności kulturowej; nowożytny XVII-XVIII w.; 17 fr.ceramiki, 3 fr. kafli.
32. Kisielsk; 5/63-75; - ślad osadniczy; bez określenia przynależnościkulturowo-chronologicznej; ceramika starożytna 1 fr.
33. Kisielsk; 6/63-75;
a) osada łużycka; ep.brązu; 3 fr. ceramiki,
b) ślad osadniczy; bez określenia przynależności kulturowo-chronologicznej; 1 fr. ceramiki starożytnej.
34. Kisielsk; 7/63-75; - osada; bez określenia przynależności kulturowej; późne średniowiecze XIV-XV w.; 6 fr. ceramiki.
35. Kolonia Kobiałki Stare; 8/63-75; - ślad osadniczy; łużycka; ep. brązu; 1 fr. ceramiki, krzemień, łuszczeń.
36. Kolonia Kobiałki Stare; 9/63-75; - ślad osadniczy; bez określenia przynależności kulturowo-chronologiczenj; 3 odłupki krzemienne narzut. bałtycki.
37. Kapice; 10/63-75; - ślad osadniczy; bez określenia przynależności kulturowo-chronologiczenj; 1 fr. ceramiki.
38. Kapice; 11/63-75; - ślad osadniczy; bez określania przynależności kulturowo-chronologicznej; 1 łuszczka krzemienna narzut. bałtycki.
39. Kapice; 12/63-75; - ślad osadniczy; grobów kloszowych; ep. żelaza; 3 fr. ceramiki.
40. Kisielsk; 13/63-75; - ślad osadniczy; bez określania przynależności kulturowej; wczesne średniowiecze; fr. ceramiki.
 

Obszar AZP 63-76

41. Kobiałki Stare; 1/63-76; - osada; bez określenia przynależności kulturowej; nowożytny XVI-XVII w.; 10 fr. ceramiki.
42. Celej; 2/63-76; - osada; bez określenia przynależności kulturowej; okres nowożytny XVI-XVII w.; 5 fr. ceramiki.
43. Celej; 3/63-76; - ślad osadniczy; bez określenia przynależności kulturowej; ep. kamienia; 1 fr. odłupka krzemiennego.
44. Kamionka; 4/63-76; - ślad osadniczy; bez określenia przynależności kulturowej; wczesne średniowiecze; fr. ceramiki.
 

Obszar AZP 64-75

45. Januszówka; 1/64-75; - ślad osadniczy; bez określenia przynależności kulturowej; wczesne średniowiecze; fr. ceramiki.
 

Obszar AZP 64-76

46. Huta Łukocz; 1/64-76; - huta szkła; okres nowożytny.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Marek Czub</strong></p>

Marek Czub

Przyjęcia interesantów:

Pytania do wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy

Plac T. Kościuszki 1

21-450 Stoczek Łukowski

tel: 25 797 00 47

gmina@stoczeklukowski.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.